THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC CƠ BẢN

TRUNG TÂM CNTT trân trọng thông báo:
Ngày 19/09/2022, khai giảng lớp Ôn Thi Tin Học Cơ Bản K26AC1 vào các buổi chiều (2-4-6), hàng tuần vào lúc 14h30 đến 17h30.
 
Ngày 20/09/2022, khai giảng lớp Ôn Thi Tin Học Cơ Bản K26AC2 vào các buổi chiều (3-5-7), hàng tuần vào lúc 14h30 đến 17h30.
 
02 Lớp dự kiến thi vào ngày 23/10/2022.