VNPT eGov 2.0

VNPT eGov 2.0 - Giải pháp Chính phủ điện tử
Giải pháp Chính phủ điện tử - VNPT eGov 2.0 đáp ứng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt nam, có khả năng triển khai linh hoạt:

Dịch vụ công trực tuyến

Một cửa điện tử liên thông: Tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Một cửa điện tử liên thông

Quản lý công dân

Ứng dụng chuyên ngành: Quản lý hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai, …


Thông tin liên hệ

-    Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Ninh Thuận

-    Địa chỉ :  2A - Đường 21/8 - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận. 
-    Tư vấn dịch vụ : 0259.3 833 009
-    Website: ninhthuan.vnpt.vn